Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5599 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Need Someone to deliver minimum 3k (4-5k around) human visitors - 100% adsense safe - real human traffic services ( United State Only ) on a wordpress

visitors should be tracked though google analytics/ google adsense page views

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online