Còn mở

Get Traffic to my Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I have news website,i want any one update daily 5 to 10 news,and make ranking of my website in 10 days.i want my website on google first page according to my [url removed, login to view] also want good traffic.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online