Còn mở

Get Traffic to my Website update post and DO SEO

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $4 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

post daily 4 news from cnn bbc or other news website,news should be clear from palgarism [url removed, login to view] also each post should be SEO good.I will give 5 words do also some SEO according to these keywords

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online