Còn mở

Grow TBE Club Memberships

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £162 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

The Budding Entrepreneur Club is an entrepreneurs community for exceptional entrepreneurs. We charge £25 per month per founder for the membership and we want you to help us grow that.

The project involved you getting us new members for for every new member you get for us, you will receive £25. Please contact for more details.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online