Đã đóng

Guest posting for my website- 8 guest post on weekly basis

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹7478 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am looking for an expert to guest post my articles. We are looking to guest post around 8 articles on weekly basis.

So please bid if you can do the necessary and get the 8 articles in a week, All the content and other details will be provided.

the niche will be finance, forex and education.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online