Đã đóng

Guest posts in bulk needed (dofollow)

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $430 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello,

We are a social media marketing agency specializing solely in Instagram, looking for an individual or team that has access to hundreds of blogs/ high authority websites, (DA/PA of 30 upwards of 90)

The article must be provided by you, we are seeking an affordable price per link as we are looking to purchase in bulk.

We are not looking for PBN links, the websites must be real websites with a good amount of traffic.

Please bid accordingly.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online