Đã đóng

Helfen Sie mir beim Internet-Marketing

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1858 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Suche Beratung beim Gewinnen von Kunden für ein Dating-Portal zB über Affiliate-Netzwerke etc. Natürlich gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Bitte nur deutschsprachige Freelancer melden/ONLY GERMAN FREELANCERS

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online