Đã hoàn thành

Help me getting a Skype Number

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chiu1993 với giá ₹1050 INR trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need someone to buy me a Skype number.

Please do not bid if you do not understand.

I need a skype number subscription of USA for 3 months.

Let me know hoe much would u charge.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online