Đã đóng

Help me with Internet Marketing

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $386 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I need someone to help me with my blog website and posts to get it ranked in google 1st page and finish building my WordPress blog website and I also need my facebook fan page to be finished and get taken care of.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online