Đã đóng

Help me with Internet Marketing

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

My client is a Printed Blinds company ([url removed, login to view]) and needs SEO work done.

I am initiating on-page SEO and I am looking for link-building in particular.

*No shady links

*I need monitored progress

*Content will be provided

I need a plan from you what you are going to do and implement.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online