Còn mở

Help me with Internet Marketing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $117 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need someone who is knowledgable to teach me about internet freelance marketing. I know next to nothing but want to learn.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online