Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23813 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We are a e-biz start-up. Require resource for helping us on the digital marketing efforts.

Person should be India based, preferably in Delhi or Mumbai.

Should be creative, good in written English and smart to create impact through digital marketing.

He or She should have demonstrable experience on impactful digital marketing in India.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online