Đã đóng

Help me with Marketing

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥1311 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥240 - ¥2000 CNY
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We are finding someone who can help us with our marketing. We are producing top-quality products like charging cables, battery packs, car chargers, etc. and want to expand our business all over the world. Anyone who join us can be reimbursed a small percentage as commission for anyone you recommend or the amount of products you can sell. You won't get paid before you sell anything. Contact me if you interest.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online