Đã hoàn thành

Help with adwords campaigns

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Pquinn66 với giá $277 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $150 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I have a newly built 20-page website which I want to promote using Adwords. I have created a Google Adwords account, set up my credit card, but I am having problems with all those settings. Some of the ads get disapproved.

I am looking for an experienced freelancer, who can do the initial set up, one simple ad per page. If it works out we can work long term on this and other sites.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online