Đã hoàn thành

Hire a Copywriter

Dự án này đã kết thúc thành công bởi alexandrulz với giá £150 GBP trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Looking for a copywriter to write a slogan for a new green marketing business. Something short, memorable and [url removed, login to view] for EcoCon at [url removed, login to view]

I expect it to be completed once we find the ideal one!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online