Đã đóng

Hire a Copywriter

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $82 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

[url removed, login to view] is a search engine aggregator helping consumers find online advertised products and services powered by Amazon Product Advertising API in 14 countries and 7 languages. [url removed, login to view] is customized with the scalability of becoming a top global player with 100% relevant search results.

We need a great copywriter to attract Amazon Sellers to sign in using their Amazon account and create text, image or stunning video ads in minutes driving [url removed, login to view] shoppers to their Amazon Store absolutely free! The sales/marketing letter will be targeted to [url removed, login to view] Marketing Team, in order to create awareness and encourage sellers to use this free advertising service built on a Premium Domain Name exclusive to Amazon Sellers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online