Đã đóng

Hire a Copywriter

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $209 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We are looking for English native copywriter to:

- Write articles about nootropics and related stuff;

- Rewrite and elaborate existing content.

We are looking for the person with:

-Excellent writing ability;

-Deep knowledge of the nootropics industry and culture surrounding this market;

-Understanding of SEO impact and Intellectual Property rights.

Currently I have a task for you to write an interesting piece about "European Students turn to 'smart drugs' to boost grades". It should consists of 200-400 words and be accessible by any social group.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online