Đã đóng

Hire a Digital Marketing Specialist

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €110 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project, which is to create a Digital Marketing Plan Report for a business idea. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €50 - €100 EUR.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online