Còn mở

Hire a Facebook Marketing Specialist

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $122 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I have a customized list of probate leads and I would like you to help me reach out to these leads via facebook targeting. I don't have the email address of these clients on the list. I only have their name and phone#'s and I'd like to target them specifically with my e-books as a lead magnet to get them to arouse curiosity to read my ebook and ultimately help these clients sell their properties during the probate process.

I also have a landing page and would like to do some internet marketing.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online