Đã đóng

Hire a Marketing Specialist

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1098 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

What I am looking for is, someone to help with the usability/marketing/sales of the SaaS applications I build. This would be a long term project. The person would provide feedback on application GUI & usage, Also help with end user documentation/videos. They should know basic html5/css/java. If they know vaadin, great. Would share revenue of Saas applications upon hire. This is not a 1 time cash Job, Probably more suited for a coder, who likes to code, and knows how Saas apps can be money machines. US only.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online