Đã đóng

Hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $540 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need to have a web form set up that will post to a clients Sales Force API string. We do solar lead generation and we need to post the leads we generate into their sales force. I do not have a sales force account nor want to spend $12,000 for one. We currently use Jot form which has web hooks, unless you have another way it can be done thats efficient. If this goes well i have more programming work that can be done to streamline our whole set up.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online