Đã đóng

Hire a Telemarketer

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need a telemarketer to

1. call construction companies that have recently received a building permit for a particular project. Goal of the call is simply to get an email address to send a followup informational email.

2. followup with those companies that received the email and get them to email the interior/exterior door and trim schedules for that particular project

3. once a quote has been mailed to the construction company telemarketer would followup to determine status of the quote

Project would be ongoing. We subscribe to a service that provides +/- 40 leads per week.

The 1st week would entail 40 calls growing to several hundred calls per week.

Records would be kept in a Smartsheet customer manager database accessible online

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online