Đã đóng

Hire a Virtual Assistant - Monthly Basis!!!

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $190 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Looking for a virtual assistant for monthly basis work. You must should have good knowledge about english and good communication skill. You must have good knowledge about recruitment process. It's a long term contract so only serious bidders are welcome to place bid. Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online