Đã hoàn thành

Keyword Analysis of Around 200 Keywords - Please Read Brief

Dự án này đã kết thúc thành công bởi RajshreePvtltd với giá £73 GBP trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I've created a list of possible keywords for my website and I'd like someone to do some detailed analysis on them please. I'm based in the UK and would like UK and worldwide search results for each of the keywords please.

I'd also like:

- Monthly search figures for each term

- Competition for each search term

- CPC for Google ads for each term

- Any additional information you can add

Please do read the brief before applying and if you can let me know that you've read it in your reply rather than just a generic application for the job, that would be great.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online