Đã hoàn thành

Keyword Analysis from Google Search Results

Dự án này đã kết thúc thành công bởi serpplayer với giá £55 GBP trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I'm putting together a new website and would like to get some keyword analysis done on around 200 potential search terms.

All terms are listed in the attached Excel file and I would like a detailed breakdown of the key results such as search frequency, google search volume, monthly volume and competition etc.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online