Đã đóng

Looking to get someone to help us with SEO

Dự án này đã nhận được 91 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $118 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

I need help at improving my SEO for my website.

I am looking to get help on:

1. Identifying the most common search terms

2. Identifying strategies to improve SEO

3. Assisting me to implement the SEO improvement

I am happy to discuss ongoing vs fixed fee - so in your bid, include:

1. How much time to develop the strategy

2. How much time to improve the site

3. How much for ongoing and the terms for ongoing work.

In your bid write *Not spam*.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online