Đã đóng

Looking to get someone to help us with SEO

Dự án này đã được trao cho GetSEOfreelancer với giá $111 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

In your bid say *Not spam*.

We need help looking at improving our SEO for 2 websites on same host.

I am looking to get help on:

1. identifying the most common search terms

2. we are a local business which has a very niche market for local service

3. identifying strategies to improve SEO

4. assisting us to implement the seo improvement

We are happy to discuss ongoing vs fixed fee - so in your bid, include:

1. How much time to develop the strategy

2. How much time to improve the site

3. How much for ongoing and the terms for ongoing work.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online