Đã đóng

Manage my Search Marketing

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $910 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

create and develop a large scale events such as festivals, conferences, ceremonies, formal [url removed, login to view] involves studying the brand, identifying the target audience, devising the event concept, and coordinating the technical aspects before actually launching the event.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online