Đã đóng

Marketing-Email verfassen: Text + Layout

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €379 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Ich habe eine Rohtext für eine Marketing-Email verfasst. Jetzt muss dieser Text bearbeitet werden und ein dem Zweck entsprechendes Layout der Email erstell werden.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online