Đã đóng

Marketing Mix Needed (Facebook, Google, Bing) - (DOC)

Dự án này đã được trao cho instaservpvtltd với giá $257 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need a mix of Facebook Marketing, Google Adwords, Google Shopping, and BingAds. This is for a purchasable product (eCommerce). Order tracking needs to be set up and we need to know the cost of the advertising and the ROI so we can measure the effectiveness of the campaign.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online