Đang Thực Hiện

NEED THOUSANDS OF FOLLOWERS ON MY SPOTIFY PLAYLIST!

Can you figure out how to get thousands of people to follow my playlists on spotify? Many people can get followers on their channel, but I need to figure out how to get followers on my playlists?? For example: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: need thousands twitter followers

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) los angeles, United States

Mã Dự Án: #14674848

Đã trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(264 Đánh Giá)
1.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $192 cho công việc này

aracelizivy

Hey there, I love Spotify. Just followed your playlist! Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$222 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
namahinfotech

Hi I can assist you in this. I have been in this industry for past 15 years

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0