Đã đóng

Need Adwords Professional

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹21272 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Hello Guys,

I am urgently looking for an experienced AdWords professional who can manage a large advertising campaign. I would prefer a certified expert and who has managed campaigns with a decent budget. I would also like to see some case studies of your previous work done.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online