Đã đóng

Need Experienced SEO Specialist

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹47815 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Hello Guys,

I need some skilled and experienced SEO specialist for an eCommerce site. Please bid only if you are 5+ years of experience and mention some examples of your previous work done. I need someone for long duration so if you are a part-timer please avoid bidding.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online