Đã đóng

Need SEO Traffic for my Website

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $130 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $200 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer who can generate organic traffic for my website to generate revenue. I need reliable traffic no fake and all should be either from paid marketing or through SEO. I need fast traffic. No Pakistani or Bangladesh will be entertained and their bids will be removed. I need only Indian traffic. I have two websites and i need traffic for both.. I will pay only they will be able to increase real country specific traffic.

** No upfront

**I will create milestone as per bid

**Bid beyond my target will not entertained

**Pakistani and Bangladeshi should not place the bid.

Happy Bidding..

I will share website info after selecting the freelanccer

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online