Đã đóng

Need scripts and tools for Twitter

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $84 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $120 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi everyone,

I need scripts or tools for marketing in twitter,

create and manage and monitor hundered of twitter accounts from same platform easly, ability to Auto, manual, schedule posts.

and get top and trending hashtags.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online