Need scripts and tools for Twitter

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $120 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

Hi everyone,

I need scripts or tools for marketing in twitter,

create and manage and monitor hundered of twitter accounts from same platform easly, ability to Auto, manual, schedule posts.

and get top and trending hashtags.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online