Đã đóng

Создание/Управление кампанией по контекстной рекламе (PPC)

Dự án này đã được trao cho hardnaz với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Contextual advertising is required:

- [url removed, login to view]

- Google Adwords

For the site of action cameras.

Link and details in the conversation.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online