Đã đóng

Posting ads on website

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

It's simple. I have an advertisement description that I need you to post on a website in different cities throughout the United States. I will verify they have been posted. This is an extremely simple and cheap job. I will take my time and do it myself if the bids are to high. I'd like the ad to be posted in 30 cities.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online