Đã hoàn thành

Project for Tomi (offers from other freelancers will be declined)

Được trao cho:

Tomi27

Tom here reporting for project, the freelancer doesn't let me put anything under 100 characters which is great

€111 EUR trong 10 ngày
(43 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình €117 cho công việc này

€122 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0