Đã hoàn thành

Reputation Defender

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TheSEOBrains với giá $100 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have some false allegations appear in a newspaper article and it is killing my reputation. I need someone to help bury those false articles and focus a Google search to my positive doings.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online