Đã đóng

Rise my site on top5 position at [url removed, login to view] with 2 keywords

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €118 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

I like to see my site on >= top5 position at [url removed, login to view] with 2 different keyword.

Keywords are "kapalo" and "vauvan kapalo"

website is [url removed, login to view]

Payment will be released after targeted google search position has been reached with those keywords.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online