Rise my site on top5 position at [url removed, login to view] with 2 keywords

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 74

Mô Tả Dự Án

I like to see my site on >= top5 position at [url removed, login to view] with 2 different keyword.

Keywords are "kapalo" and "vauvan kapalo"

website is [url removed, login to view]

Payment will be released after targeted google search position has been reached with those keywords.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online