Đã hoàn thành

SEO / SEM Assistant Needed

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tariqyuzi với giá $45 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Looking for someone to setup google analytics for 3 landing page websites, and assist with SEO (On-Page Optimization and Off-Page Optimization), SEM, SMO, Link Building, White hat SEO technique, Keyword Research and Meta Tags.

Thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online