Đã hoàn thành

SEO my Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sparktechnopark với giá $50 AUD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Need someone really experienced in the SEO. We are a startup and need to get all the necessary means for people to find us instantly when they search our name on the internet. We are in the Food Ordering space.

Please answer this question for your bid to be looked at

2+ 18 = ?

Thanks

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online