Đã đóng

SEO my Website

Dự án này đã nhận được 92 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $118 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

I need localized SEO optimization, to get traffic to my site . Would like to be close to the top of search rankings. This is for a mobile DiscJockey, DJ music and dance party category. Please leave info and we can discuss details

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online