Còn mở

SEO my Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $939 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Looking for someone to direct and manage online channels (website, blog, LinkedIn and some Twitter) to cultivate thought leadership.

Flexible role.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online