Đã đóng

SEO my Website

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $115 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

We are looking for an SEO contractor to undertake work for our clients. This will be ongoing work to ensure our clients are ranked well and stay ranked well on search engine pages. We are looking for someone who can create back links and include social media aspects including blogs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online