Đã hoàn thành

SEO my Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Winnersprocess với giá $150 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I have 6 specific keyword terms that I am looking to get on google page one for in the UK via an existing voucher code website. Rankings for these terms are already page 4-8.

Keyword terms are for two big well known retail brands in the UK and the terms wil l be as follows (brand names released upon further project discussion):

Brand1 discount code

Brand1 voucher code

Brand1 promo code

Brand2 discount code

Brand2 voucher code

Brand2 promo code

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online