Đã đóng

SEO my Website

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $132 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

We are one of the world largest sex doll manufacturers from China and running an online store that sells realistic adult sex doll for men all over the world. (70% dolls in the world comes from our). ([url removed, login to view])

Our website is new (just 2 months) and now we need to get a high ranking on google. Anyone professor in SEO / SMO / SMM or other methods to enhance the ranking can apply for this job. What we need is get effect as soon as possible.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online