Đã đóng

SEO my Website

Dự án này vừa được trao cho SEOsquares với giá $75 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

1 website to start with.

I'm looking for someone who can work with me on monthly bases for some of my websites.

I'm looking for someone who can get the results and needs to prove that he can do the job in 1st month as I don't have time for time wasters.

I'm a webmaster and have 100's of project if I find the right person or a company they in for lot of work and projects.

Thanks

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online