Đã đóng

SEO my Website

Dự án này đã nhận được 105 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $311 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

We are a handphone retail chain looking for a full/part timer to do online marketing to bring more customers to our physical shops. Job scope includes updating our website and selling items on online platforms.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online