Đã đóng

SEO my Website

Dự án này đã nhận được 120 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $349 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
120
Mô tả dự án

we are looking for SEO services for 6 months duration for my client. We will need freelancer to propose the following:

- break down of services to achieve SEO results

- reports or tools to show seo ranking/audit, will need before and after project reports

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online